Vejledere

Overenskomster og aftaler for vejledere

Overenskomstaftale for uddannelsesvejledere

Indgået mellem Kriminalforsorgsforeningen, Studievalg Danmark og Danmarks Lærerforening.