Aftaler:

Andre aftaler

Lokalaftale om Hjemmearbejde i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ønsker at være en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor skal Kriminalforsorgen tilbyde de bedst mulige rammer og ansættelsesvilkår, så de passer til de mange forskellige opgaver, som løses i organisationen.

Derfor er der indgået en aftale mellem de faglige organisationer og Kriminalforsorgen, så der er klare rammer om, hvornår hjemmearbejde kan fine sted.

Lokalaftale om hjemmearbejde

Om hjemmearbejde i Kriminalforsorgen (kort version)

Arbejdsgiver betalt uddannelse

Partnerskabet for HR har udsendt ”Fælles retningslinjer for tjenestefrihed uden lønafkortning til uddannelseskurser mv. i Kriminalforsorgen” for at sikre en god, fremadrettet proces på området.

Til trods for at der kan forekomme lokale forskelle i omstændighederne vedrørende uddannelseskurser i Kriminalforsorgen, er intentionen med de fælles retningslinjer at sikre en mere ensartet behandling. 

Fælles retningslinjer for tjenestefrihed uden lønafkortning til uddannelseskurser mv. i Kriminalforsorgen

Cirkulære 113-1971 om deltagelse i uddannelseskurser

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen 2021

De faglige organisationer har med Skatteministeriet indgået aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter i KF og Notat

Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen: Kortfattet redegørelse for regler, som er gældende for alle overenskomst- og tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter. (Dokumentdato: januar 2020) og Kriminalforsorgens notat om tillidsrepræsentanter (feb. 2009)

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Krise hjælp og Whistleblower

Krisehjælp

Medarbejdere i Kriminalforsorgen har mulighed for anonymt at søge hjælp, hvis de kommer ud for en krise, hvad enten krisen omhandler arbejdsmæssige forhold, familierelaterede problemer, misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller andet.

Falck Healthcare har et netværk af konsulenter, der dækker hele landet. Konsulenterne er f.eks. advokater, psykiatere, psykologer, revisorer og socialrådgivere. Når en medarbejder ringer til Falck Healthcare, kan vedkommende inden for højst 24 timer få den første indledende samtale med en konsulent. Krisehjælp via Falck Healthcare er et gratis og anonymt tilbud for medarbejderne i Kriminalforsorgen.

Falck Healthcares vagtcentral har telefonnummer: 70 10 20 12.

Whistleblowerordningen

Ordningen omfatter ansatte i Justitsministeriets departement, politiet, PET, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen.