21. feb. 2024

OK24: Forlig for ansatte i staten, kommunerne og regionerne på plads

Topforhandlerne i fagforeningerne er nået til enighed med arbejdsgiverne i finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om hovedforligene for de offentligt ansatte i staten, kommunerne og regionerne.

OK24
Billede til nyheden OK24: Forlig for ansatte i staten, kommunerne og regionerne på plads
Hovedforligene for alle offentligt ansatte er på plads, nu venter organisationsaftalerne.

Efter mange dages forhandlinger er hovedforligene for alle offentligt ansatte nu forhandlet på plads. Nu fortsætter organisationsforhandlingerne for de enkelte faggrupper, inden forligene sendes til afstemning blandt medlemmerne.

Se, hvad der blev aftalt i forligene

Hovedforlig for staten

Hovedforlig for kommunerne

Hovedforlig for regionerne

Når de enkelte organisationsaftaler er på plads, sender vi infomails ud til de berørte medlemmer, så hold øje med din indbakke eller følg med på vores OK24-side 

Hvad sker der nu – se hele OK24-forløbet

Forår-sommer 2023: Indsamling af krav
Midt-december 2023: Parterne udveksler krav
Februar-marts 2024: Forhandlinger
Marts-april 2024: Urafstemning om forhandlingsresultatet blandt medlemmerne
1. april 2024: Den nye overenskomst træder i kraft, hvis medlemmerne stemmer ja

Relaterede nyheder