09. feb. 2023

Lokalaftale om Hjemmearbejde i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ønsker at være en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor skal Kriminalforsorgen tilbyde de bedst mulige rammer og ansættelsesvilkår, så de passer til de mange forskellige opgaver, som løses i organisationen.

Faglig
Billede til nyheden Lokalaftale om Hjemmearbejde i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ønsker at være en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor skal Kriminalforsorgen tilbyde de bedst mulige rammer og ansættelsesvilkår, så de passer til de mange forskellige opgaver, som løses i organisationen.

Derfor er der indgået en aftale mellem de faglige organisationer og Kriminalforsorgen, så der er klare rammer om, hvornår hjemmearbejde kan fine sted.

I den forbindelse udtaler HR direktøren til intranettet (feb. ´23): ”Det er glædeligt, at det er lykkedes at lande en lokalaftale om hjemmearbejde i kriminalforsorgen. Med aftalen sender vi et tydeligt signal om, at hjemmearbejde er en del af det at arbejde i kriminalforsorgen, når opgaverne tillader det. Vi kommer til at følge implementeringen af aftalen tæt, så vi får implementeret de bedst mulige rammer for hjemmearbejdet i kriminalforsorgen på en god og smidige måde”.

I Kriminalforsorgsforeningen kvitterer vi for et godt forhandlingsforløb og peger på vigtigheden af, at ledelserne tager ansvar for at aftalen bliver anvendt i den ånd, som den er indgået i.

”Det er vigtig, at Kriminalforsorgen arbejder med at familie- og arbejdsliv har en sund balance, så ansatte i alle livsfaser kan blive omfattet af aftalen, hvis arbejdets natur ellers  tillader det”, siger formand John Hatting.

 

Relaterede nyheder