25. nov. 2021

Ny samarbejdsaftale 2021

De faglige organisationer har med Skatteministeriet indgået ny aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Billede til nyheden Ny samarbejdsaftale 2021

I forbindelse med OK21 blev Samarbejdsaftalen forhandlet, og det blev bekræftet af de centrale parter, at aftalen grundlæggende fungerer godt som rammen for reguleringen af det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på statens arbejdspladser.

Der blev dog også aftalt enkelte justeringer af aftalen. De væsentligste af disse er en præcisering af, at beslutninger vedr. genudbud er en del af ledelsens særlige informationspligt (§3, stk. 2), ligesom det er blevet præciseret, hvad der ligger i de opgaver, som de lokale samarbejdsudvalg har som følge af andre aftaler og EU-direktiver (§5, stk 3).

» Hent Samarbejdsaftalen 2021 her

Relaterede nyheder