Medlemsfordele:

Forenede Gruppeliv

Som medlem af KFF er du også automatisk medlem af Forenede Gruppeliv forsikring.

På FG's hjemmeside kan du læse om forsikringsbetingelser og anmelde skader.

Der er mulighed for mod merbetaling at tegne en særlig dødsfaldsforsikring i tillæg til gruppelivsforsikringen.

Link til Forenede Gruppeliv

Dødsfaldsforsikring

Hvem skal have udbetalt forsikringssummen?

Det står i gruppelivsaftalen, hvem der får udbetalt forsikringssummen ved dødsfald. Normalt er det nærmeste pårørende:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever, hvis I bor sammen og har/har haft barn sammen eller venter barn eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. (se nærmere nedenfor)
  3. Livsarvinger, dvs. dine børn, børnebørn osv. i den rækkefølge, dog ikke stedbørn
  4. Arvinger efter testamente
  5. Arvinger efter arveloven

Hvis du er kommet med i forsikringen før 1. januar 2008 er din samlever ikke "nærmeste pårørende", medmindre det særligt er aftalt for den enkelte gruppelivsaftale.

Hvis andre skal have forsikringssummen?

Hvis du ønsker, at andre end dine nærmeste pårørende skal have udbetalt forsikringssummen, skal du udfylde en begunstigelseserklæring og sende den til FG.

Begunstigelseserklæring til Dødsfaldssikring