Aftaler:

Pædagoger

Cirkulære om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (COII/LC/OC-fællesoverenskomsten)

Organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Cirkulære af 2. december 2020 Medst.nr. 047-20