Aftaler:

Administrative

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Cirkulære om nyt Lønsystem

Personalestyrelsen nr.: 003-09 Glædende fra dato: 27.01.2009 Ophæver: 003-08 013-05